Download mapy a jej inštalácia do mapového zariadenia Garmin.

Download
Na stiahnutie free topo mapy SK alebo CZ použite odkaz „PRIAMY LINK NA STIAHNUTIE“

Rozbalenie súboru
Po stiahnutí súboru s mapou je potrebné ho rozbaliť (stiahne sa vám súbor ZIP).
Po rozbalení súboru zip sa vám zobrazia tri súbory:
- Changelog (informácie o aktualizáciach)
- informácie (info.txt)
- samostatný súbor s mapou (gmappsupp.img).

Inštalácia mapy do turistických zariadení Garmin
Predmetný súbor gmapsupp.img je potrebné nahrať do mapového zariadenia Garmin.
Pripojte si prístroj k PC.
V prípade Windows zvoľte “Tento počítač” - názov pripojeného zariadenia - a vyhľadajte priečinok Garmin.
Odporúčame premenovať súbor gmapsupp.img napr na TOPOSK.img (podľa mapy ak je to CZ mapa tak TOPOCZ.img).
Prekopírujte súbor s mapou do priečinka Gamin v zariadení.
Prístroj odpojte od PC. Mapu nájdete v zariadení medzi ostatnými mapami.

Nastavenie mapy v jednotlivých mapových zariadeniach Garmin.

Odporúčame Vám, aby ste v prístroji mali zapnutú vždy iba jednu mapu ktorú chcete používať.

Garmin Edge séria:
- Zvoľte “menu” (tri čiarky dole na displeji) - “Nastavenia” - “Profily aktivít” - (zvoľte si konkrétny, ktorý potrebujete upraviť)
- Zvoľte v danom profile “Navigácia” - “Mapa” - “Mapové údaje”
- V zozname máp uvidíte všetky nainštalované mapy v prístroji

Turistické zriadenia Garmin (GPSmap, eTrex, Oregon...):
- Zvoľte stránku mapa (tak, aby sa vám zobrazila mapa)
- Zvoľte menu (tlačidlo)
- Zvoľte “Konfigurácia mapy”
- V zozname máp uvidíte všetky nainštalované mapy v prístroji

Smart hodinky Garmin (fēnix, tactix …):
- Zvoľte aktivitu mapa (stlačením pravého horného tlačidla)
- Zvoľte možnosti (podržaním ľavého stredného tlačidla)
- Prejdite na “Mapa nastavenia” - “Nakonfigurovať mapy”
- V zozname máp uvidíte všetky nainštalované mapy v prístroji