Ukážky zobrazenia mapy v niektorých mapových zariadeniach Garmin.

Odporúčame Vám, aby ste v prístroji mali zapnutú vždy iba jednu mapu ktorú chcete používať.

Zobrazenie - séria Edge

Zobrazenie - séria GPSmap6X